Christian Ingemann


Christian Ingemann er researcher, strategisk rådgiver, kursusudvikler og foredragsholder
indenfor den digitale økonomis udvikling – især med fokus på de nye forretningsmodeller,
organisations- og arbejdsformer, der for tiden sætter sig igennem.

Han er medstifter af analysebureauet Solobeta og har i en årrække arbejdet intenst med
at kortlægge de store træk i den digitale transformation for som strategisk rådgiver at
knytte det sammen med de enkelte organisationers udfordringer og muligheder.
Udover selv at skrive til og deltage i den offentlige mediedebat er Christian en hyppigt
anvendt ekspert i den løbende diskussion om deleøkonomi og de nye platformtjenester,
der vinder frem i disse år. I den forbindelse deltager han også som rådgiver i flere
strategiske udvalg til afklaring af rammebetingelser og vækstpotentialer for de nye
økonomier.

De seneste år er meget af den viden blevet kanaliseret ud gennem forskellige foredrag ,
talks og paneldebatter på konferencer samt ikke mindst en række kursusaktiviteter.

Del dette med dit netværk

Foredrag

Hvordan skabes værdi i den digitale tidsalder?

Den digitale økonomis budbringere kaster om sig med et virvar af positive buzzwords, hvis de da ikke varsler, at vi alle skal være rede til disruption eller simpelthen forgå.

Men hverken den udelt begejstrede eller den dommedagsagtige omgang med udviklingen formår reelt at stille skarpt på, hvad det er der sker – og hvordan det på nogle områder radikalt ændrer de spilleregler vi regner for givne.

I dette foredrag zoomer vi ind på det centrale spørgsmål som virksomheder, institutioner og organisationer bør stille sig selv: “hvordan skabes værdi i den digitale tidsalder?”
Svaret falder langs 5 spor, der udfoldes gennem diverse eksempler på tværs af brancher og med øje for, hvilke nye teknologier og forretningsmodeller, der driver denne omfattende transformation af økonomien.

De 5 transformative spor:
1. Den primære værdiskabelse rykkes fra produktionens domæne, til dér hvor noget
tages i brug, dér hvor vi interagerer og engagerer.
2. Skalering og vækst handler ikke om, hvor mange aktiver man råder over men om
hvad man kan gøre eller hvad man kan blive i stand til at udføre.
3. Vækst kan ikke opnås gennem globale standardløsninger, fordi den væsentlige
værdi skabes lokalt; fremover regerer kontekstuelle løsninger.
4. Organisering gennem formelle hierarkier og centraliserede beslutningsgange
erstattes af responsive organisationer og agile arbejdsmetoder.
5. Forretningsmodeller, der baserer sig på åbne netværksplatforme har en strategisk
fordel frem for dem, der forudsætter centraliseret kontrol over ressourcer og
aktiver.

Deleøkonomi er svaret. Men hvad er spørgsmålet?

Den såkaldte deleøkonomi er over os, og selvom de færreste er enige om, hvad fænomenet reelt dækker over, så hører man nu fra mange sider, at den er svaret.

Den er kort og godt udvikling og fremgang – en ny opdateret økonomi – på omdrejningshøjde med den teknologiske udvikling og nye behov blandt forbrugere og borgere.

I dette vidtrækkende foredrag illustreres deleøkonomiens udvikling over de sidste 5-6 år –og med udvalgte nedslag udfoldes de dominerende principper, visioner,
forretningsmodeller og samfundsudviklinger, der driver mainstream deleøkonomi.

Den sidste del af foredraget byder på et “strategisk-pragmatisk-blik” – og dermed en fremgangsmåde for virksomheder, der ønsker at tilpasse sig og indoptage komponenter
fra deleøkonomien. Her er det centrale at holde tilbage med at kopiere de allerede kendte deleplatforme. I stedet er udfordringen at afklare, hvilke udfordringer og behov man selv
har – og hvilke der eksisterer hos en udvidet gruppe af interessenter. For derefter at begynde at applikere nogle af deleøkonomiens bærende principper i udviklingen af ens forretningsmodel.

Spørg ikke hvad deleøkonomien kan – men hvad du ønsker den skal være et svar på!

Velkommen til platformsøkonomien.

Platformen er en digital forretningsmodel, der viser sig uhyre effektiv til at matche ressourcer og behov – fra Google til Airbnb og GoMore.

På mange måder er dette inkarnationen af internet-teknologien. For platformen udvikler og producerer ikke produkter, men skaber mulighed for at at andre kan mødes, udveksle
og udvikle produkter og tjenester.

I dette foredrag dykker vi ned i den digitale økonomis udvikling og viser, hvordan platformen giver nye muligheder for at skabe, distribuere og indfange værdi sammen med et udvidet felt af interessenter.
Der stilles skarpt på, hvorfor og i hvilken forstand platformen er “disruptive” samt, hvorfor
begrebet “netværkseffekter” er helt afgørende for at forstå den digitale økonomi i det 21.århundrede.

Vi ser også på, hvordan man som virksomhed kan gentænke sig selv som platform – eller som partner til platforme – og derpå udvikle sin forretning med en ny værdikæde som
strategisk pejlemærke.

Fremtidens arbejde - Er ikke hvad det har været!

Det store skift, vi oplever i disse år, er overgangen fra en centraliseret til en distribueret arbejdsstyrke, der forholder sig markant anderledes, hvad angår hvor, hvornår oghvordan der arbejdes.

Ideen om den centrale og primære arbejdsgiver erstattes af nye arbejdsformer, der udspiller sig på tværs af organisationer, netværk, platforme og en hel serie af
arbejdsudbydere.
Det gælder de nye e-lancere, eller mikro-entreprenører, der arbejder på platforme somUpwork, Airtasker eller Mechanical Turk. Men det er samtidigt også nye måder at organisere
selve arbejdet på som fx Teal, Holacracy eller Sociocracy 3.0 der er begyndt at gøre sig gældende blandt en lang række virksomheder.

Foredraget illustrerer denne bevægelse mod en distribueret arbejdsstyrke og forklarer, hvorfor den på mange måder er bedre tilpasset vor samtid og de udfordringer organisationer står med her ved udgangen af den industrielle tidsalder.

Samtidigt er det absolut ikke en udvikling uden sine egne indbyggede udfordringer og dystre fremtidsscenarier. Derfor afsluttes foredraget med at vise eksempler på
organisationer, der har taget det på sig at modvirke de negative systemiske effekter af det kommende arbejdsliv.

Det gælder både nye typer fagforeninger, freelance jobmarkeder
og de virksomheder, der benytter sig af den distribuerede arbejdsstyrke.

Book Christian Ingemann

Fields marked with an * are required

Hør mere om foredragsholdere

Kunne du tænke dig at vide mere?

Anne Balling Jacobsen
Program Advisor
anne.j@momentum-academy.dk
+45 93 10 15 08
icon_Linkedin